Hoezo hebben we elkaar nodig? De Duits-Nederlandse samenwerking nader toegelicht!

Hoezo hebben we elkaar nodig? De Duits-Nederlandse samenwerking nader toegelicht!

De regio Niederrhein in Duitsland en de regio Limburg in Nederland zijn van oudsher intensief met elkaar verbonden.