Betere ventilatie helpt om leerprestaties te bevorderen

Betere ventilatie helpt om leerprestaties te bevorderen

Vooral om de verspreiding van corona tegen te gaan staat het ventileren van scholen in de belangstelling. Echter, heeft slechte ventilatie ook invloed op de leerprestaties van leerlingen? Via onderstaande button download jij de resultaten van een veldexperiment onder Limburgse basisscholen. Het onderzoek brengt de relatie tussen ventilatie van toetsscores aan het licht.

 

Academische bron:

Duran, N. et al. (2023) ESB, 108(4819), 112-115