De invloed van huisvestingsomstandigheden op gezondheidsresultaten

De invloed van huisvestingsomstandigheden op gezondheidsresultaten

In deze onderzoekspaper wordt de relatie tussen huisvestigingsomstandigheden en gezondheidsresultaten met een grote dataset onderzocht. De dataset bevat Duitse huishoudens die 25 jaar lang gevolgd zijn. De analyse controleert voor individuele, woning- en temporele vaste effecten en is robuust voor veranderingen in sociaaleconomische status, levensstijlkeuzes en buurtomstandigheden. Als robuustheidscontrole worden woningrenovaties als een belangrijke trigger voor veranderingen in woonomstandigheden gebruikt. Via onderstaande button kun je de onderzoeksresultaten bekijken met nog een ander relevant artikel. Het onderzoek is gepubliceerd in het Engels.