Thermisch comfort | 5 factoren van gezond bouwen

Thermisch comfort | 5 factoren van gezond bouwen

In een reeks van vijf video’s worden de factoren van een Healthy Building uitgelegd. Healthy Building Movement definieert namelijk een gezond gebouw aan de hand van vijf geformuleerde factoren, die we in deze reeks toelichten. In deze video wordt de factor thermisch comfort nader toegelicht.