Gezond mens in duurzaam vastgoed (deel 2)

Gezond mens in duurzaam vastgoed (deel 2)

In deze blog wil ik graag een oproep doen om het concept positieve gezondheid, met de 6 pijlers van gezondheid, ook als wetenschappelijke basis mee te nemen in het onderzoek naar duurzaam vastgoed.