Gezonde producten voor gebouwen

Gezonde producten voor gebouwen

Soms is men in de veronderstelling als er voldaan wordt aan het bouwbesluit en (inter)nationale regelgeving, dat dan een gebouw als duurzaam vastgoed kan worden beschouwd en dat gebouwen en producten bijdragen aan een gezond binnenklimaat. Deze veronderstelling is onjuist!